1 oktober 2018

Na een welverdiende zomervakantie was september gelijk weer een drukke maand. Zowel op theater- als op het serious game-gebied is van alles gaande.

Gedurende de zomermaanden werkte ik aan het toneelstuk 'Mariecken'. Dit stuk, gebaseerd op de laat-middeleeuwse vertelling 'Mariecken van Niemeghen" handelt over het spanningsveld tussen religie en wetenschap. Moenen (de duivel) verleidt de jonge Mariecken door haar ongebreidelde kennis te beloven (net zoals hij deed bij Eva, of bij Faust). Maar is het wel verstandig om onbeperkte kennis te bezitten? Hoe ga je met de bijbehorende verantwoordelijkheden? En zijn er wellicht gebieden te bedenken waar je als mens je maar beter niet in kunt verdiepen? Een actuele vraag, in een tijdperk waarin gen-technologie, DNA-onderzoek, en kunstmatige intelligentie het nieuws beheersen. 

"Mariecken" is de nieuwe Theater in 't Groen-voorstelling, en wordt in de zomer van 2019 een week gespeeld op het terrein van het Bilthoven Science Park. Samen met 15 spelers, en een groot koor belooft het wederom een spectaculaire en zinderende voorstelling te worden.

Eveneens in september begon ik aan het 2e jaar van de masteropleiding Serious Gaming. Het is vreemd om te bedenken dat ik over een jaar al ben afgestudeerd, terwijl er nog zoveel te onderzoeken valt! Het afgelopen jaar heb ik concepten bedacht voor een gemeentelijk samenwerkingsverband, het Maritiem Instituut op Vlieland, en management-studenten aan de NHL. Voor dit jaar ben ik bezig met het ontwikkelen van een serious game over media-wijsheid en kritisch ndenken, bedoeld voor jongeren in achterstandssituaties. En ook bij andere opdrachtgevers bemerk ik een groeiende interesse in het onderwerp 'serious gaming'.

 

Aan het werk op de brugsimulator van het Maritiem Instituut

Bij afstuderen hoort een afstudeerproject. Voor werving- en selectiebureau LTP ga ik een serious game maken die inzetbaar is binnen assessments. Hoe kun je games inzetten om valide, betrouwbaar en oprecht gedrag bij kandidaten op te roepen? Hoe meet je ontwikkelbaarheid, en hoe bereik je 'flow'? Het zijn maar enkele vragen waar ik me de komende maanden op ga richten.

 
 
2 april 2018

De afgelopen maanden ben ik druk bezig geweest met het ontwikkelen van mijn eerste 'eigen' serious game. Ik ben nieuwsgierig naar de interactie tussen theater en drama enerzijds, en serious gaming anderzijds. Het resultaat was de game 'Budget Brothers.' In deze game krijgen de spelers (studenten Management en Bestuurskunde) de rol van mederkers van een bedrijf wat een grootschalig lustrum wil organiseren. Maar naarmate het verhaal zich verder ontwikkelt komen de spelers steeds meer voor dilemma's te staan. De dilemma's worden uitgespeeld door acteurs (in dit geval, studenten Theater van de NHL), die direct feedback geven op de keuzes die de spelers maken. Aan de hand van hun speelgedrag binnen de game en de uiteindelijke resultaten worden de gevolgen van hun keuzes zichtbaar. Voldoende stof om in de nabespreking dieper in te gaan op de morele dilemma's waar de studenten in hun beroepspraktijk mee te maken kunnen krijgen.

De komende maanden ga ik de game verder uitwerken, zodat er na de zomer een werkbaar prototype ligt. Maar in de tussentijd vragen er nog genoeg andere serious games-projecten hun aandacht. Wat te denken van een game voor een aantal gemeenten in Noord-Holland die hun medewerkers effectiever willen leren samenwerken? Of een game over bedrijfsethiek? Het inzetten van serious games binnen assessments? Of hoe serious gamesgebruikt kunnen worden om probleemjongeren te bereiken?

Daarnaast vraagt ook Theater in het Groen de nodige aandacht. Vanaf deze maand begin ik met het schrijven van "Mariecken, ai Mariecken". In deze hedendaagse bewerking van het laat-middeleeuwse toneelstuk "Mariecken van Niemeghen" staat het spanningsveld tussen wetenschap en religie centraal. Met verwijzingen naar Genesis en Faust, met aandacht voor het kweken van embryo's en DNA-aanpassing, en met de combinatie van klassieke zang en hedendaagse electronische muziek beloofd het een spannend,  intrigerend en spectaculair stuk te worden. Waar ook nog het een en ander te lachen valt...

 
 
12 september 2017

Deze maand ben ik begonnen met een nieuwe opleiding. In Leeuwarden volg ik de komende twee jaar de masteropleiding 'Serious gaming' aan de Noordelijke Hogeschool. Voor wie er onbekend mee is: 'serious gaming' is de verzamelnaam voor alle computergames die zich primair richten op training en educatie. Van vliegsimulatoren tot aan revalidatiegames, en van historische spellen tot aan compleet gesimuleerde leeromgevingen voor managers en beleidsmakers. Het is een groeiende tak van sport binnen spelsimulatie, en omvat aspecten uit de psychologie, de didactiek, de filosofie, politiek en maatschappij, en de kunsten. 

Ik ben vooral geïnteresseerd in de wisselwerking tussen theater en drama enerzijds, en digitaal gesimuleerde leeromgevingen anderzijds. Welke dramaturgische, narratieve technieken kun je toepassen in Serious Gaming? Wat zijn geschikte conflicten om de deelnemers mee te laten oefenen? En zijn er manieren om live-rollenspelen te vermengen met serious gaming (blended learning). De komende twee jaar wordt dit een belangrijk aspect van mijn werkzaamheden.

Daarbuiten gaan de reguliere  werkzaamheden gewoon door. Er liggen twee schrijopdrachten: een kleine eenakter, en een avondvullend stuk dat in 2019 de nieuwe Theater in het Groen-zomervoorstelling gaat worden. Ook houdt ik me de komende tijd weer bezig met het vervolg op het adviestraject rondom culturele samenwerking in de gemeente De Bilt, en wordt "Nu ben ik alleen" weer eens gespeeld. Genoeg afwisseling dus, de komende maanden!

 
14 mei 2017

De voorbereidingen van de nieuwe theatervoorstelling "Don Quichot" zijn in volle gang. Afgelopen week hield ik een lezing over het proces om van zo'n literair meesterwerk een theaterstuk te maken. Samen met Barber van de Pol, die in 1997 de volledige "Don Quichot" opnieuw vertaalde, gingen we in op de achtergronden en thematiek van het verhaal. Het grappige is dat we, zonder tevoren inhoudelijk te overleggen, precies dezelfde thema's eruit haalden: het surrealisme dat Cervantes -als eerste schrijver ooit- in zijn verhaal stopt, het goedbedoelde idealisme van Quichot, de haat-liefde relatie met zijn knecht Sancho Panza.

Vandaag over exact een maand gaat Don Quichot in première. De laatste hoofdbrekens dienen zich aan: een decorontwerp dat op een aantal punten aanscherping behoeft, de integratie van muziek en figuratie, en straks alle theatertechniek die ook zijn eigen eisen en uitdagingen met zich mee zal brengen. Voor mij staan de komende 4 weken primair in het teken van een succesvolle speelperiode: het is letterlijk "ermee op staan en ermee naar bed gaan" (de eerste dromen hebben zich al aangediend, voor mij altijd een teken dat het spannend begint te worden.

Kaarten bestellen? Kijk op www.theaterinhetgroen.nl en koop online uw toegansbewijs.

28 maart 2017

Een nieuwe opdrachtgever heeft zich aangemeld. Voor de opleiding Social Works van de Hogeschool Utrecht ga ik studenten begeleiden in het maken van theatrale presentaties rondom het thema 'diversiteit.' Aan de hand van theorie en veldonderzoek verzamelen de studenten materiaal rondom het thema, wat uiteindelijk moet uitmonden in een korte presentatie. Mijn rol is om de studenten te helpen met het vertalen van hun materiaal naar een boeiende, spannende theatervorm. Het is een leuke opdracht, waarbij mijn ervaring in het begeleiden van studenten bij het maken van eigen voorstellingen me goed van pas komt. 

25 februari 2017

Het is de afgelopen tijd wat rustig geweest met het zelf spelen, maar op zaterdag 4 maart kan ik mijn voorstelling "Nu ben ik alleen - Shakespeare's mooiste monologen" weer eens spelen. Ik sta in Amersfoort, in het kleine, intieme WAR-theater. Kijk hieronder voor de meest recente informatie.
https://www.facebook.com/events/761265810702426/

04 januari 2017

De afgelopen maanden waren hard werken. Het verdwijnen van mijn werkzaamheden bij de DAPA-theaterschool in Den Haag maakte het noodzakelijk om op zoek te gaan naar nieuwe werkplekken. Sommigen zijn gevonden, anderen zijn ng in ontwikkeling. Een kort overzicht.

Voor de gemeente De Bilt heb ik -samen met collega Rob Schouw- een advies uitgebracht over het draagvlak binnen het gemeentelijke culturele veld om te komen tot nauwere samenwerking. We voerden als voorbereiding op het advies vele gesprekken met vertegenwoordigers uit het veld, en lieten ons inspireren door voorbeelden van culturele samenwerking dichtbij en ver weg. Het rapport is voor de kerstvakantie overhandigd aan de verantwoordelijke wethouder. Een presentatie voor gemeenteraadsleden volgt later.

Korte workshops werden gegeven aan kinderen en jongeren van MusicalFactory in Haarlem, aan cursisten van musicalopleiding Dansu in Huizen, en aan diverse amateurtheatergroepen. Enthousiaste reacties waren het resultaat!

Samen met spelers van Theater in het Groen maakte ik -in opdracht van Bouwman Boeken- een presentatie rondom het nieuwe toneelstuk uit de Harry Potter-reeks "Harry Potter en het vervloekte kind."

27 juli 2016

De planning voor het najaar begint concreet te worden. Enkele comedy-workshops, diverse voorstellingen van "Nu ben ik alleen", en oude en nieuwe trainingen. Daarnaast beginnen in september de repetities voor "Don Quichot", het stuk dat ik speciaal voor Theater in het Groen heb geschreven.

En daarnaast een nieuwe stap. In opdracht van de gemeente De Bilt ga ik een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een gemeentelijke cultuurfederatie. Dat betekent: veel praten met het lokale culturele veld om te zien waar de wensen en behoeftes liggen, maar ook waar wellicht weerstand zit. Samen met Rob Schouw, directeur van Het Kunstenhuis in De Bilt ga ik de komende maanden de boer op. Eind november moet er een onderbouwt advies bij de gemeente liggen. Een spannende, nieuwe uitdaging.

10 mei 2016

Het zal er al een tijdje aan te komen, maar eind van dit seizoen ga ik mijn werkzaamheden bij de Dutch Academy of Performing Arts in Den Haag beëindigen. De afgelopen jaren heb ik de opleiding een kant op zien gaan waar ik me niet meer thuis bij voel. Er is te weinig aandacht voor kwaliteitsbewaking, het ontbreekt aan een duidelijke didactische en artistieke visie, en de commerciële vermenging van prive- en opleidingsbelangen stuiten me steeds meer tegen de borst.

Het doet me pijn, het doet me verdriet. De afgelopen 13 jaar heb ik vele tientallen studenten begeleidt, waarvan een groot aantal her en der hun plekje in theaterland heeft gevonden. Sommigen zijn doorgestroomd naar het HBO, anderen zijn voor zichzelf begonnen, een aantal staan in grote commerciële musicals, weer anderen zoeken het in kleinkunst en eigen voorstellingen. Ik ben trots op wat ik ze heb kunnen leren.

Vertrek geeft nieuwe ruimte. Momenteel ben ik met veel mensen in gesprek over nieuwe werkzaamheden, nieuwe opdrachten. Het is spannend, en vraagt heldere keuzes over wat ik kan en wat ik wil. Je wordt opnieuw geconfronteerd met de vraag: waar liggen je talenten, waar wil je de komende jaren je energie op richten?

2 april 2016

Over twee maanden gaat hij in première: "Judas, Beyard en het paardenmeisje". Een lichtvoetige voorstelling over vriendschap en verraad, geschreven op basis van improvisaties van de spelers. Kaarten zijn te verkrijgen via www.theaterinhetgroen.nl Op 17, 18 en 19 juni spelen we overdag en 's avonds in een oude boerenschuur in Groenekan, tussen de katten en de paarden.
 
28 maart 2016

De laatste jaren heeft toneelschrijven een steeds grotere rol ingenomen binnen mijn werkzaamheden. Ik heb lange tijd gedacht dat schrijven niet voor mij bestemd was; het leek onbereikbaar, zoals een eenzame klimmer de top van de Olympus probeert  te bereiken. Shakespeare, Molière en alle andere groten maken dat je slechts in hun schaduw kunt staan.

In 2012 maakte ik met enkele collega's "Pats! Boem! Dood!" (achteraf zou ik een andere titel hebben gekozen). Aan de hand van improvisaties die we gedrieën deden schreef ik 's avonds de dialogen. De dagen erna gingen we met die teksten aan de slag, zodat we gelijk merkten welke Tteksten wel en niet werkten. Achtraf gezien volgde ik de werkwijze van theatermaakster Liesbeth Coltof en schrijfster Pauline Mol (bij wie ik als net-afgestudeerde een aantal workhops volgde), die in samenspraak met hun acteurs het script construeerden.

Deze werkzijze heb ik verder uitgebouwd. "Isoleer!" en "Eskimos leggen hun bejaarden toch óók op een ijsschots" maakte ik samen met studenten van de DAPA in Den Haag. Ik gaf de studenten spelopdrachten, en haalde de mooiste en meest beeldende zinnen uit de resultaten. Soms hielp enig doorvragen.

"Ik wil rijk zijn." "Waarom." "Dan koop ik een immense villa." "Wat doe je met de tuin?" "Daar leg ik een zwembad in aan." "Wat kan ik zien als ik in het zwembad kijk?" "Twee kleine walvissen" "Waarom?" "Dan koop ik een orca, die gooi ik in het zwembad en dan kijk ik hoe de walvissen worden verscheurd."

Dit voorbeeld is echt gebeurd. Het toont aan hoe je als schrijver/maker inspiratie kunt putten uit het materiaal dat je spelers aandragen.

Momenteel staan er twee voorstellingen in de planning. "Judas, Beyard en het paardenmeisje" gaan over verschillende vormen van loyaliteit en verraad. Ik maak het in samenwerking met de spelers. Daarnaast ben ik bezig met een bewerking van Don Quichotte, die zomer 2017 in premiere gaat. Dat laatste is weer een nieuwe stap: geen eigen tekst maken, maar één van de grootste klassiekers uit de europese literatuur durven te bewerken. Moge Cervantes me een steuntje in de rug geven.

12 februari 2016 "To be or not te be" Shakespeare in bedrijf

De toneelstukken van Shakespeare geven een intrigerend en actueel kijkje hoe invloed kan worden uitgeoefend. Van de manipulatieve Richard III en de machtsbeluste MacBeth tot aan de inspirerende Henry V. Wat kunnen beleidsmakers, regievoerders en anderen die zich bewegen in het krachtenveld van tegengestelde belangen leren van de personages uit het werk van Shakespeare?

Samen met trainer Florian Bekkers (Vide Advies) hebben we de afgelopen maanden een training ontwikkeld die ingaat op deze materie. Aan de hand van diverse personages leren de deelnemers hoe ze zicht krijgen op drijfveren en motieven van anderen, en hoe ze effectief hierop kunnen inspelen om hun doelen te realiseren. Hoe kun je anderen motiveren? Wanneer pleeg je een interventie? En hoe blijf je jezelf -met je eigen overtuigingen, normen en waarden- in een soms complexe en diffuse omgeving?

Kenneth Branagh als koning Henry V

"To be or not to be" wordt aangeboden in zowel een ééndaagse als een tweedaagse variant (in overleg zijn ook andere opties mogelijk), en kan zowel als in-compagny training als middels een open inschrijving worden ingezet.

Vragen? Neemt u gerust contact op!

 
De najaarsplannen komen eraan

Na de succesvolle serie voorstellingen van "Timon van Athene" is het tijd voor rust, maar ook voor het maken van plannen voor het komende seizoen. En er staan alweer allerlei plannen op stapel.

Ik ben blij dat de organisatie Educatie4U mijn voorstelling "Nu ben ik alleen - Shakespeare's mooiste monologen" in het aanbod voor middelbare scholen heeft opgenomen. Door de laagdrempeligheid en toegankelijkheid is "Nu ben ik alleen" een uitstekende manier voor jongeren om kennis te maken met het werk van Shakespeare. En omdat het stuk in elk klaslokaal gespeeld kan worden (incl. aanvullende workshop) is de voorstelling makkelijk in te passen in het reguliere lesrooster. Educatie4U verzorgt het theateraanbod voor de middelbare scholen in de provincie Utrecht; ik hoop de komende maanden veel scholieren te interesseren voor het werk van Shakespeare! Intussen is de voorstelling ook recent gespeeld op een themadag voor GroenLinks, en zijn daar een paar interessante contacten uitgekomen.

Samen met bariton en goede vriend Jan Hilbert ga ik twee keer het toneel op. In de eerste voorstelling zingt Jan de liederencyclus "Die schöne Mullerin" van Franz Schubert, waarbij ik de rol van verteller op me zal nemen, die de verbinding vormt tussen publiek en liederen.

Daarnaast werken we samen aan een muziektheatervoorstelling, waarin 'the battle of the sexes' centraal staat. In veel barokliederen uit de 17e en begin 18e eeuw wordt het spanningsveld tussen mannen en vrouwen bezongen. Purcell, Dowland en nog veel meer componisten lieten zich inspireren door dit thema, en het resultaat is spannend, grappig, opwindend en soms ontluisterend. De liederen worden afgewisseld met scenes uit hét ultieme man-vrouw stuk, Shakespeare's "De getemde feeks", waarin de pittige Katharina en de vurige Petruccio aan elkaar gewaagd zijn. Met prachtige liederen, live-begeleiding en dynamisch spel wordt het gegarandeerd een feest om te maken (en om naar te kijken).

 

De laatste loodjes voor 'Timon van Athene'

We hebben er anderhalf jaar aan gewerkt: een kwetsbare, ingewikkelde, grappige en ontroerende voorstelling. "Timon van Athene", één van Shakespeare's minder bekende stukken. Een verhaal dat -juist nu- actueel is, in een tijd dat Griekenland zijn schulden niet kan of wil terugbetalen (afhankelijk van hoe je het wilt zien). Wie is verantwoordelijk wanneer een economisch systeem instort: de schuleisers of de schuldenaars? Is solidariteit te kopen? En hoe ga je om met je leven wanneer alles om je heen instort, alle zekerheden verdwijnen en je mensbeeld wankelt?

Twaalf spelers, zes musici, en tientallen costumières, productiemedewerkers, PR-mensen, cateraars... Ik ben zo trots op ze.

Het community art project Theater in het Groen speelt 'Timon van Athene" tussen 15 en 21 juni op het terrein van de gemeentereiniging van de gemeente De Bilt. Kijk op www.theaterinhetgroen.nl voor alle info.

Intussen zijn er ook nog andere zaken gaande. Sinds begin deze maand doe ik een serie assessments voor de Nederlandse Politie Academie, afdeling Werving en Selectie. Welke jonge mensen lopen over een paar jaar gewapend op straat en vertegenwoordigen het geweldsmonopolie van de overheid?

2 oktober 2014

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan. Deze week ben ik weer begonnen met de repetities voor de nieuwe voorstelling van Theater in het Groen; Shakespeare's "Timon van Athene." Shakespeare is en blijft voor mij een onuitputtelijke bron van spiratie. Hij is één van de weinige toneelschrijvers bij wie ik mijn fantasie volledig de vrije loop durf te laten gaan, zonder me belemmerd te voelen door traditie of conventie. De locatie waar we gaan spelen is een unieke plek: het afvaldepot van de gemeente De Bilt. Shakespeare tussen het vuil, de containers, de vrachtwagens... Een passende plek voor een voorstelling die gaat over de betrekkelijkheid van bezit en de vergankelijkheid van materieel geluk.

 

Ik ben blij het afgelopen seizoen kennis te hebben gemaakt met trainster Marte Ruinen. Een aantal inspirerende trainingen hebben ons ertoe gebracht om te kijken op welke manier we onze kennis en ervaring kunnen bundelen. Op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een trainingsconcept, geinspireerd door "De vijf frustraties van teamwork" van Patrick Lencioni.

Ook de DAPA-lessen in Den Haag zijn weer gestart. Een nieuw seizoen met diverse lessen: de combi van spel en zang, komedie aan de hand van Molière-scenes, en het begeleiden van studenten bij het maken van hun Eigen Voorstelling; altijd één van de leukste zaken op school. Ook is het vak theatergeschiedenis tot mijn grote vreugde weer terug op het c.v. Hierdoor kan ik mijn twee grote liefdes, theater en historie, weer koppelen.

4 Juni 2014

Een grootschalige trainingsopdracht heeft de afgelopen tijd veel werk gegenereerd. Voor adviesbureau Van Montfoort uit Woerden heb ik de afgelopen maanden een groot aantal trainingen gedraaid voor het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, en voor het Steunpunt Huiselijk Geweld. Daders en slachtoffers, maar ook een groot scala van hulpverleners behoorden tot de gespeelde rollen. Fijn om te werken bij trainingen waar mensen daadwerkelijk willen leren, en kritisch naar zichzelf en anderen kunnen kijken. En natuurlijk is het prettig als uit de evaluatie's blijkt dat de inzet van de trainingsacteur als zeer positief wordt ervaren.

Maar er wordt ook op andere plekken gespeeld. Vrijdag 6 en zaterdag 7 Juni speelt "Nu ben ik alleen" tijdens het Delft Fringe Festival. Kijk op www.delftringe.nl voor informatie over tijden en locaties.

10 februari 2014

Op zaterdag 15 Maart zijn er een aantal voorstellingen van "Nu ben ik alleen"  te zien bij het "Gluren bij de buren"-festival in De Bilt. Kijk op onderstaande link voor de precieze tijden, locatie en details.

http://stichtingkunstencultuur-debilt.nl/gluren-bij-de-buren/

 

27 Januari 2014

De eerste voorstellingen van " Nu ben ik alleen"  zitten er op. Enkele reacties:

"Wat een geslaagde manier om Shakespeare toegankelijk te maken" 
"Blijft boeien door het hoge tempo en de snelle opeenvolging van diverse monologen" 
"Ik kende Shakespeare eigenlijk nauwelijks, maar ik ga zeker vaker kijken naar een stuk van hem" 

Een aantal nieuwe voorstellingen zitten in de pijplijn. Heeft u zelf belangstelling voor het boeken van "Nu ben ik alleen" , of weet u een geschikte plek om te spelen? Laat het weten! De voorstelling is geschikt voor huiskamers, scholen, bibliotheken, boekwinkels en kleine theaters. 

Intussen gaan ook de andere activiteiten verder. De voorbereidingen van de nieuwe voorstelling van Theater in het Groen zijn inmiddels in volle gang. In de zomer van 2015 spelen we Shakespeare's "problem play" Timon van Athene, een tragi-komedie over liefdadigheid en mededogen, over egoisme en altruisme.

 

28 December 2013

Helga Schumann heeft een prachtig kostuum afgeleverd. Het was soms zoeken naar een goede balans tussen speelbaarheid en theatraliteit, maar we zijn allebei zeer te spreken over het eindresultaat. Ik verbaas me iedere keer weer hoe een kostuum je verbeeldingskracht kan prikkelen: zodra ik me omkleed komen de ideeën opborrelen.

22 December 2013 De eerste voorstellingsdagen zijn bekend!

Op vrijdag 17 Januari is het zover: dan gaat "Nu ben ik alleen" in première. Het is een beetje een thuiswedstrijd, want ik speel in het nieuwe theater van de gemeente De Bilt: theater Het Lichtruim op het Planetenplein in Bilthoven. Een week later -op vrijdag 24 Januari- is het de beurt aan Den Haag. Dan staat "Nu ben ik alleen" in theater Drang aan de Schelpkade 45.

Allebei de voorstellingen beginnen om 20.15. De toegang is € 12.50. 

Voor de voorstelling in Het Lichtruim kunt u vanaf begin Januari reserveren via de site van Het Lichtruim, www.hetlichtruim.nl Reserveren voor de voorstelling in Den Haag kan via deze site: stuur een bericht via 'contact' en u ontvangt z.s.m. een bevestiging. 

10 November 2013

Wat trek je aan als je in één voorstelling 24 monologen gaat spelen: mannen, vrouwen, oud, jong? Van de majesteitelijke Richard III tot de herderin Phoebe, en van de vileine Jago tot de gastvrije Timon van Athene? En waarbij de kleding ook nog rekening houdt met een aantal praktische eisen: niet te warm, niet te zwaar, voldoende bewegingsvrijheid biedend?

Kostuumontwerpster Helga Schumann kwam met een passende oplossing: een multifunctioneel kostuum, lichtjes gebaseerd op de 17e eeuwse Tudor-stijl, maar met een hedendaagse snit. Een androgyne look, waarbij klassiek zich mengt met  modern. 

25 Oktober 2013

Eind November 2013 gaat mijn nieuwe voorstelling in première, met als werktitel "Nu ben ik (niet) alleen; Shakespeare bij u thuis."

De voorstelling heeft als doel het publiek kennis te laten maken met het werk van William Shakespeare. Aan de hand van een groot aantal monologen -uit diverse toneelstukken- laat ik zien hoeveel kanten het werk van deze geniale toneelschrijver heeft. Komedie, tragedie, mannen- en vrouwenrollen, liefde, haat, doodsangst en uitzinnige euforie passeren in hoog tempo de revue. Tussen de monologen door vertel ik kort iets over de context en achtergrond van de verschillende stukken. 

"Nu ben ik (niet) alleen" is een huiskamervoorstelling (hoewel ook geschikt voor kleine theaters en andere gelegenheden). Zonder decor, licht en geluid, en met slechts de meest basale middelen speel ik Shakespeare tussen bank en eettafel. Kaal en zonder opsmuk, zodat alle focus komt te liggen op waar het om gaat: de inhoud van de taal, en de acteur die -onbeschermd- zijn verhaal overbrengt.  

Kijk en luister hoe Julia haar Romeo de liefde verklaart, hoe Richard III de vrouw verleidt wiens man hij heeft gedood, en hoe Othello ten prooi valt aan nietsontziende jaloezie. Geniet van fragmenten uit De koopman van Venetie, Timon van Athene en natuurlijk Hamlet. Laat je betoveren door de magie van de grootste der toneelschrijvers: William Shakespeare.